Skorstensrenovering Katrineholm

Skorstensrenovering

 

Laga och renovera din skorsten

Murade skorstenar åldras och skadas vilket innebär att den både kan börja läcka giftiga rökgaser och bli brandfarlig.

De flesta fastighetsägare tror att skorstenen är säker och att sotaren har uppsikt – detta är bara delvis sant.  Det är mycket vanligt med skador på murverk och rök – eller ventilationskanalerna. Detta sker på grund av att de flesta skorstenarna ofta är runt 50 – 150 år och har aldrig reparerats. Med tanke på detta ökar risken för bränder och renoveringskostnader då förfallet ofta hinner gå för långt.

Vi har i många år reparerat skadade skorstenar och rökkanaler. Idag använder vi oss i huvudsak av tre olika metoder: Glidgjutning, syrafasta böjbara insatsrör eller ommurning.

Dessa olika alternativ håller din skorsten tät och säker under många år.

Glidgjutning

Glidjutning innebär att man med ett keramiskt eldfast bruk putsar insidan av en skorstenskanal. Resultatet blir en hel och tät kanal som dessutom som blir stabilare och har starkare skiljeväggar, samt behåller värmen i skorstenen längre. Du får 10 års funktionsgaranti.

Insatsrör

Insatsrör är en beprövad metod som ger goda resultat. Insatsrören vi använder oss av, är gjorda i två lager syrafast rostfritt stål och är CE-märkt i högsta temperaturklass och täthetsklass. Runt insatsröret värmeisoleras det med vermikulit. Idag kan du få hela 30 års materialgaranti på stora delar av sortimentet.

Mura om

Oftast fungerar det helt utmärkt att endast glidgjuta eller sätta in ett insatsrör. Ibland händer det dock att skorstenen är i så pass dåligt skick att den bör muras om, helt eller delvis. I dessa fall brukar man försöka välja samma material som tidigare, t.ex. tegel och kalkbruk.

30 års materialgaranti

Gäller produkterna:

  • Skorstenssytem Modulex
  • Böjbara insatsrör NSP Superflex, Slätex
    Ovalex, Ovalex DS, Cromaflex, Cromaflex SL