Westbo Standard

Westbo Standard

Westbospisen är en nytillverkad gjutjärnsspis, konstruerad efter en av Sveriges mest sålda spismodeller.

Spisen är förbättrad jämfört med originalen genom att bl.a. godstjockleken är ökad på överhäll och plattor. Den sammanlagda vikten har därför ökat från cirka 85 till 140 kg och detta medför även att spisen avger strålningsvärme under en längre tid. Westbo köksspis finns i två modeller, med stållucka eller med glaslucka.

Utförande:
Standard med stållucka 19 500 kr
Standard med glaslucka 20 500 kr

 

Finns i vår utställning

Teknisk data

Vikt: 140 kg
Bredd: 630 mm
Djup: 520 mm
Höjd: 330 mm
Medeleffekt: 5 kW
Verkningsgrad: 79,7 %
Tillval: Oval inmurningsstos för bakanslutning, Oval/rund övergångsstos för toppanslutning, Vattencistern, Vedlucka, Bakugnslucka
CE: DIN EN 13384-1