Westbo HVA 26

Westbo HVA 26

Westbospisen är en nytillverkad gjutjärnsspis, konstruerad efter en av Sveriges mest sålda spismodeller.

Spisen är förbättrad jämfört med originalen genom att bl.a. godstjockleken är ökad på överhäll och plattor. Den sammanlagda vikten har därför ökat från cirka 85 till 140 kg och detta medför även att spisen avger strålningsvärme under en längre tid. Westbo HVA 26 kan även anslutas till friskluft och finns med antingen stållucka eller glaslucka.

 

Utförande
Stål: 19 500 kr
Glaslucka: 20 500 kr

Teknisk data

Vikt: 140 kg
Bredd: 630 mm
Djup: 520 mm
Höjd: 330 mm
Medeleffekt: 5 kW
Verkningsgrad: 79,7 %
Tillval: Oval inmurningsstos för bakanslutning, Oval/rund övergångsstos för toppanslutning, Hällpåbyggnad med vattencistern, Vedlucka, Bakugnslucka, Benstativ, Friskluftsanslutning
CE: DIN EN 13384-1