Avsotningsmedel

Avsotningsmedel

För avsotning och underhåll av rökrör, skorstenar och eldstäder för vedeldning.

Teknisk data